Xintuanzhuang (Gansu Province)
This schematic Map gives a clear overview of Ningxia Hui Autonomous Region and immediate surroundings. including neighboring area's of adjacent provinces of Gansu Province, Inner Mongolia Autonomous Region and Shaanxi Province. Provincial borders are delineated by various colors.
Focussing on Yinchuan and Helan High-plateaux, Great Wall of China sites in Ningxia and Gansu Provinces and the massive XinTongXia Water Reservoir of the Yellow River.
Introduction to Ningxia Hui Autonomous Region of China Overview Map 2A
Go to www.drben.net webring
ChinaReport.com at
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
The China Report
TengGer Desert
Dismounting Horse Pass (Xiamaguan) Fortress City o/t Ming Dynasty
Southern connecting Wall leading from HuiAnpu in the West to Dingbian in the East, part of Dingbian County Great Wall of China
Southern connecting Wall leading from HuiAnpu in the West to Dingbian in the East, part of Dingbian County Great Wall of China
Southern connecting Wall leading from HuiAnpu in the West to Dingbian in the East, part of Yanchi County Great Wall of China
Southern connecting Wall leading from HuiAnpu in the West to Dingbian in the East, part of Yanchi County Great Wall of China
Dismounting Horse Pass (Xiamaguan) Great Wall of China o/t Ming Dynasty
Dismounting Horse Pass (Xiamaguan) Great Wall of China o/t Ming Dynasty
Carving Towers of the Western Xia at Laoba
Najiahu Mosque
Dazhai
Majiagouzhuang
Xinzhuangji
Yaoshan
Jijia
Tupo
Hongsipu
Guanting
Shagou
Xumi Shan Grottoes
Zhangjiayuan
Baijiatan
Gaotaisi
Caowa
Lijun
Jing'An
Tongxin Grand Mosque - Oldest Mosque within Ningxia Hui AR
BayaZui
Shuiku
Shizilu
Haodian
Taoshan
Dawan
Liujiazhaizi
Shaliushi
Hechuan
Chengyang
Mengyuan
Caomiao
Honghe
Zhangyi
Wuliangshan Grottoes
Piancheng
Xiazhai
Xinglong
Shanmacha
Jiangtai
Yuqiao
Pingfeng
Subao
Guanzhuang
Xinyuan
Shanghuacha
Gongjing
Hanjiacha
Touzhaizi
Gangouyi
Gancaodian
Gaoya
Jingjiaquan
Chaijiamen
Tianping
Jishiepu
Xintianpu
Xiangquan
Lujiapu
Xigongyi
Baliwan
Hepan
Guochengy
Tiandu Shan (2703 Meters)
Gaowan
Shutai
Dalu
Caoxian
Fanjiaoyao
Liuquan
Shuiquan
Yongxin
Batan
Silong
Xinglong
Guanqiao
Qiying
Wangtuan
Liwang
Hanjiashui
Jingzhuang
Sanyanjing
Hongquan
Chengshui
Nanchangtan
Wufo
Xiang Shan (Height 2356 Meters)
Baiyaozi
Changshantou
Changle
Zhenluo
Zhaobishan
Zhenluo
GaoMiao Temple
Nanhu
Liangyi
Baimian
Huasuo
Xincheng
Cedi
Zhaihe
Pingquan
Jing
River
Kongtong Shan
Zhenyuan
Mengba
Tunzi
Yudu
Tanshan
Luowa
Chedao
Quzi
Tianqi
Hedao
Xiaonangou
Maojing
Hudong
Xintuanzhuang
Gengwan
Jiyuan
Fengdekeng
Qingshan
Yanchangpu
NiuMaojing
Yanchi Great Wall of China
Weizhou
Shuitao
Kushui
River
Kangjisi Pagoda
Zaoyuan
Shikong
Shikongsi Grottoes
Xintongxia Shuiku
Gunquan
Yongning
Majiatan
Linhe
Gaoshawo
Ya'ErGou
Huiminxian
Dongtang
Lingwu Baijitan
Gaomiao Temple
Xincheng
Yuhuang Pavilion
Sha Hu - Sand Lake Excursion Area
Changxin
Taoli
Taoli (Inner-Mongolia AR)
Hayan Hol
Obutu
Gulaben
Jun Bel
Maliantan
Dawukou (Juicai Gou) Great Wall of China
Tar Atu
Wudang Shan Temple - Wu Dang Miao
Wanmugong Grottoes
BaiHua Shan (1991 Meters)
Helan Pass + Plateaux
Suyukou Pass - Helan Moutain Rock Art Museum
Ordos Desert
Sanguankou - Helan Pass Great Wall of China (Ningxia-Inner Mongolia AR Border)
Shigong Southern Caves
Wu Fo Si
Faquan Si
Gantang Great Wall of China
Lingwu
Tongxin
Qingyang
Rouyuanchengzi
Tianchengbu
Tianshuibu
Jingyuan
Sanying
Yanchi
Great Wall of China at GuYuan
Wuzhong
Zhongwei
Dingbian
Yanchi
Yanchi Great Wall of China
Mataigou
Shizuishan
Harhatan
Yinchuan
Dingbian Great Wall of China
Zhongwei (Songwei) Great Wall of China
Huanxian (Gansu Province)
Great Wall of China at Shikong
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Marks location of Monument or Cultural Historic Site
Marks National or International Airport
Beijing "Capital" - International Airport
Beijing City
Marks City, Town or Village (Size)
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Marks Mountain and Height in Meters
Yinchuan Hedong National Airport
Ningxia Province Map 1A- Geographic Map of Ningxia - Click to View
YinChuan - 银川市
The Map further provides locations of remote villages and oases, main villages along main roads and railway lines, locations of Monumental and Cultural Historic Sites in the area (includes Great Wall of China locations) and
locations of scenic or holy mountains in the region. This Map is regularly updated with new reports on sites and links to more information, photos and backgrounds.
COMPARE MAPS AND FOLLOW LINKS TO MORE INFORMATION AND PHOTOS!
Helan Shan (Height 3556 Meters)
BeiDaChi Great Wall of China
Dingbian, Dingbian County, Yulin Prefecture, Shaanxi Province, China (P.R.C.).
MingShaZhou
XiaoBa
XingTongXia Zhen
Daba
Inner Mongolia AR
Inner Mongolia AR
Inner Mongolia AR
GANSU
SHAANXI
Yanchi Great Wall of China
BaYan Hot or Alxa Zuoqi (Inner Mongolia)
Bayan Hot
Harhatan or Bulag (Inner Mongolia)
Ulan Balgas
Ulan Balgas or Qab (Inner Mongolia)
Lasengmiao
Shizuishan (Old Village)
ShizuiShan (New Town = Dawukou District of Shizuishan City Prefecture))
Lasengmiao
Mataigou / Taole
Pingluo
Pingluo, Pingluo County, Shizuishan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Yanchi, Yanchi County, Wuzhong Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region
Songwei or Zhongwei
Beidachi
Beidachi (Inner Mongolia)
Gantang
GanTang
WuZhong
Mingshazhou
Tianshuibu
Qingyang, Qingyang Prefecture, Gansu Province.
Pingliang, Pingliang Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Guyuan - 固原市 (Ningxia Hui AR)
Qingshui River
Xintongxia
reservoir
Shapotou
Shapotou, Zhongwei, Zhongwei refecture, Ningxia Hui Autonomous Region.
GuYuan
Haiyuan
Haiyuan
Yingyuan
Yingyuan, Yingyuan County, aiyin Prefecture, Gansu Province.
Dingxi
Dingxi, Dingxi Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Pingliang
Pengyang
Penyang, Pengyang County, Guyuan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Sanying (Ningxia Hui AR)
Jingyuan - 泾源, Jingyuan County, Guyuan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Longde'
Longde - 隆德, Longde County, Guyuan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Gaotai
Gaotai
Tianchengbu or Shancheng
Huanxian
Rouyuanchengzi (Gansu Province)
Yangjiayao
YangjiaYao
Xiamaguan
Xiamaguan, Tongxin County, Wuzhong Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region
Dashuikeng
Dashuikeng
Zhongning, Zhongning County, Zhongwei Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region.
Tongxin, Tongxin County, Wuzhong Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region
Zhongning
Xingrenbu
Xingrenbu
Xintongxia
Daba
Lingwu
Shigouyi
Shigouyi
Luanying
Luanying (Inner Mongolia)
Jingtai
Jingtai (Gansu Province)
XiFengzhen
XiFengzhen (Gansu Province)
GANSU
BaiYin
Baiyin, Baiyin Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Lanzhou
Lanzhou, Lanzhou Prefecture, Capital of Gansu Province, China (P.R.C.).
Shigong Temple - Shigong Si
Yellow
River
Yellow
River
Yellow
River
Yellow
River
To Ningxia HUI AR Maps Index- All Ningxia Maps
Outside Beijing Menu - All
West to Gansu Province - Gansu Province Map 2 Schematic
Shitanjing
Shitanjing
Otog Qianqi (Inner Mongolia)
Otog Qianqi
Baima
Baima
Dongsheng
Dongsheng (Gansu Province)
Xiji
Xiji, Xiji County, Guyuan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Dagou
Dagou (Gansu Province)
Huining
Huining (Gansu Province)
Jingning (Gansu Province)
Jingning
Chongxin (Gansu Province)
Jingchuan, -- Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Jingchuan
Chongxin
Sancha
Sancha (Gansu Province)
Huinong, Huinong District, Shizuishan Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region, China (P.R.C.).
Huinong
Qagan Hutug (Inner-Mongolia AR)
Jun Bel (Inner-Mongolia AR)
Tengger Els (Inner-Mongolia AR)
Xilin Gol (Inner-Mongolia AR)
Tar Atu (Inner-Mongolia AR)
Qagan Hutug
Zhongjiaquan
Zhongjiaquan (Inner-Mongolia AR)
Xilin Gol
Qahar
Qahar (Inner-Mongolia AR)
Gulaben (Inner-Mongolia AR)
Rujigou
Rujigou
Sanggin Dala
Tengger Els
Obutu (Inner-Mongolia AR)
Dustin
Gul
Bayan Hol (Inner-Mongolia AR)
Helan
YiaoFu
YiaoFu
Toudachun
Helan
Changxin
Shizuishan
Weizha
Jinshan
Jinshan
Xincheng (Xixia - District of Yinchuan City Prefecture)
Wangyuan
Yesheng
Huiminxian
MajiaTan
Ya'ErGou
Subujing
DongTang
Subujing
Gaoshawo
Wanghong
Yongning (County of Yinchuan City Prefecture)
Baitugang
BaiTuGang
108 Pagodas
NiuShou Shan (Height 1774 Meters)
Daluo Shan (Height 2624 Meters)
Zaoyuan
Gunquan
Shikong
NiuMaoJing
Ma'ErZhuang
Langbuzhang
Weizhou (also: Weiyi), Tongxin County, Wuzhong Prefecture, Ningxia Hui Autonomous Region
Shitao
Hui'AnPu
Southern connecting Wall leading from HuiAnpu in the West to Dingbian in the East, part of Yanchi County Great Wall of China
Hui'AnPu
Langbuzhang
Ma'ErZhuang
Hongluigou
Hongluigou (Shaanxi Province)
Yanchangpu (Shaanxi Province)
Qingshan (Shaanxi Province)
Fengdekeng (Shaanxi Province)
JiYuan (Shaanxi Province)
LiuMaoYuan (Shaanxi Province)
Gengwan (Gansu Province)
Hongde (Gansu Province)
Xintongxhuang (Gansu Province)
Hongde
XiaoNangou (Gansu Province)
Hudong (Gansu Province)
Luiyuanzi (Gansu Province)
MaoJing (Gansu Province)
Nanliqigou
Nanliqigou (Gansu Province)
Mubo (Gansu Province)
Quzi (Gansu Province)
Tianqi (Gansu Province)
Hedao (Gansu Province)
Chedao (Gansu Province)
Luowa
Tanshan
Heicheng
Mubo
Fangshan (Gansu Province)
Mengba (Gansu Province)
Tunzi (Gansu Province)
Yudu (Gansu Province)
Fangshan
Zhenyuan (Gansu Province)
Pingquan (Gansu Province)
Xincheng (Gansu Province)
Zhaihe (Gansu Province)
Huasuo (Ningxia Hui AR)
LiuPan Shan
Baimian
Liangyi (Gansu Province)
Nanhu (Gansu Province)
Wenbu
Wenbu (Ningxia Hui AR)
Changle
Zhaobishan
Dazanchang
Changshantou
Taoshan
Xutao
Haochuan
Taoshan
Haochuan
Xutao
Baiyaozi
Xiaohongshanzhan (Ningxia Hui AR)
Nanchangtan (Gansu Province)
Wufo (Gansu Province)
Chengshui
Hongquan
Sanyanjing
Jingzhuang
Hanjiaoshui
Baizuizi
Liwang
Wangtuan
Qiying
Guanqiao
Xinglong
Yongxin (Gansu Province)
Shaliushui (Gansu Province)
Batan (Gansu Province)
Shuiquan (Gansu Province)
Pingchuan
Yingyuan, Pingchuan District, Baiyin refecture, Gansu Province.
Liuquan (Gansu Province)
Fanjiayao (Gansu Province)
Silong (Gansu Province)
Dalu (Gansu Province)
Guochengy (Gansu Province)
Caoxian (Gansu Province)
Gaowan (Gansu Province)
Shutai
Zhongtian
Hepan (Gansu Province)
Baliwan (Gansu Province)
ChaiJiaMen (Gansu Province)
XiGongYi (Gansu Province)
Xintianpu (Gansu Province)
Jishiepu (Gansu Province)
Lijiapu (Gansu Province)
Mahe (Gansu Province)
Gancaodian (Gansu Province)
Jingjiaquan (Gansu Province)
Lujiagou (Gansu Province)
Lujiagou
Xiangquan (Gansu Province)
Tianping
Gaoya (Gansu Province)
Gangouyi (Gansu Province)
Hanjiacha (Gansu Province)
Touzhaizi (Gansu Province)
Gongjing (Gansu Province)
Shanghuacha (Gansu Province)
Xinyuan (Gansu Province)
Liujiazhaizi (Gansu Province)
Guanzhuang
Gangou (Gansu Province)
Gangou
Shanmacha
Subao
Pingfeng
Liancai
Yuqiao
Jiangtai
Xinglong
Xiazhai
Zhonghe
Xiapu
Xiapu
Piancheng
Liu Pan Shan - 六盘山 (2928 Meters)
Zhangyi
Honghe
Caomiao
Hechuan
Wangwa
Wangwa
Mengyuan
Chengyang
Shuanglong
Shuanglong (Gansu Province)
Shizilu
Dawan
Taoshan
Liancai
Haodian
Huan
River
Qingshui
River
WuHe (Gansu Province)
Wuhe
Jing'An (Gansu Province)
Yanchi
Guanmenshan
Caowa
Lijun
Gaotaisi
BaiJiaTan
Majiagaozhuang
Yuwang
Gancheng
Gancheng
Yuwang
Zhangjiayuan
Huangdaobu
Guanting
Heicheng
Shagou
Tupo
Jijia
Hongsipu
Yaoshan
Xinzhuangji
Cedi
Dazhai
Zhongwei Xiangshan Regional Airport
Maliantan
Shuidonggou Great Wall of China
Carving Towers of the Western Xia at Zaozigou
Xi Xia Wanling - Western Xia Kings Tombs
Baisi Pass - Twin Pagoda's of BaiSi Kou
Additional Geographic Map of Ningxia 1A

View AsiaReport.com - Mastermap of Asia (entire). in a larger map
This page was last updated on: July 21, 2017
My Great Web page
China Travel Community | Promoot jouw pagina ook
Yinchuan
YinChuan Home
NingXia Sources
NingXia Hui AR
NingXia AR Home
China Offline Sources
AsiaReport.com Home
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
NingXia Economy
NingXia Monuments
NingXia Maps
NingXia Minorities
Shizuishan
Shizuishan Home
Guyuan
Guyuan Home
Wuzhong
Wuzhong Home
Zhongwei
Zhongwei Home
Zhongwei Great Wall
Guyuan Great Wall
NingXia Transport
NingXia History
Great Wall Maps
Gunzhongkou Pass
Three Gates Pass (Sanguankou) Great Wall of China
Sanggin Dala (Inner-Mongolia AR)
BeiDaChi Great Wall of China
Shuidonggou Great Wall of China
Shuidonggou Great Wall of China
Shuidonggou Great Wall of China
Southern section of Three Gates Pass (Sanguankou) Great Wall of China
Linhe
Toudachun
Zhongtian (Gansu Province)