This page was last updated on: May 31, 2017
54511
This geographical Map gives a clear overview of Tibet Autonomous Region of China and immediate surroundings. including neighboring area's of Xinjiang-Uyghur Autonomous Region in the North-West, Qinghai Province in the East. Due to the South and South-West lies Sichuan Province and in the extreme South-West Yunnan Province. Surrounding Nations are many, small and large. These are Myanmar, BhutanSikkim , Nepal, Bangladesh, India and Pakistan. Browse the Map to find main features such as main population centers, mountains and mountain ranges, highways, all available airports, main rivers and lakes, and last; all Historic Monuments, Landmarks and Scenic Spots of the Area.
Please follow the Links to each seperate location & destination to find more details and information.
Introduction to Tibet Autonomous Region (Xizhang) of China Overview Map 1
Marks Mountain and Height in Meters
Nangpa La Pass (6333 meters/19.000 Ft)
Lakangzhen
Bianbachang
Shexiang
Galaxia
Lhuntse
Jakar
Nganglam
Thunkar
Dhongsa Dzhong
Radi
Manjhitar
Yadong
Pagri
Mt.
Range
Mahabharat
Bharatpur
Jomsom Airport
Ghandraghadi Airport
Nepalganj Airport
Pokhara Airport
Jumla Airport
Butwai Airport
Cho Oyu (???? meters)
Bagaha
Mundela
Makalu Feng (8481 meters)
Cho Cyu (8201 meters)
Xixabangma (8012 meters)
Laya's
Babai
Bhuta
Kosi
Manaslu (8156/8163 meters)
Mugu Karnali
Karnali
Mugu
xxx (Height: 6883 meters)
Dhaulagiri (Height: 8172 meters)
Sutlej
Nganze
Co
Dharan
Silgadhi
Tulsipur
Jomsom
Kali
Darjiling
Sindhulimadi
Kishanganj
Khela
Talonka
Co
Brahmaputra
Paiku
Co
Chandragadhi
Ramcho
Muro
Ramechhap
Ghandraghadi Airport
Biratnagar
Rajbira
Janakpur
Ilam
Kodari
Mugling
Gorkha
Patan (Nepal)
Kathmandu International Airport
MUZAFFARPUR
CHAPRA
Bhiknha thopi
Raxaui
Gandak
Baglung
Lumbini
Nautanwa
Bhairahwa
Butawal
Bhairahwa (India)
Bheri
Tanakhpur
Sati
Karnali
Salyan
Simikot
Mountains
Dhangadhi
Bataidi
Sarda
Gonda
Ghaghara
Faizabad
Bahraich
Bareilly
Sjahjahjanpur
Lucknow
Gorakhpur
PATNA
Nu
River
Laya's
Mountains
Gangdise
Himalaya's
Trans -
Armora
Ganga
River
Chagara
River
Saga Temple
Bijni
Tezpur
Rangia
Sadiya
Makaw
Putao
Suprabum
Tahsigang
Brahmaputra River
Moindawang
Bumdiria
Riga
Tuduo Thermal Area
Yarlunge National Reserve
Yamzo Yumco Scenic Zone
Planned Lhasa Quxu International Airport
Gyangtze
Potala Palace
Namling Temple
Xungmei
Dagze
Co
Zhari
Namco
Tangra
Yumco
Docai
Coring
Sengdo
Shuanghu
Qaidam Basin
Zangbo
River
Mapam Yumco lake Scenery
Site of Guge Kingdom
Shan
Pendi
Narin
Gol
Mt. Range
Source o/t
Yellow River
Toson
Hu
Dulan Temple
Xiangride Temple
Horgor Temple
Yellow
River
Gyaring
Hu
Huashixia
Chalaxung
Chamjoda
Nya'nYing
Har
Lake
Yangchangzhi
Jugtu
Budhan
Burhan
Ho Sai
Nur
Ho Xil
Hu
Doima Temple
Nanqen Temple
Parta
Nag
Qu
Ganda
Xagquka
Serca
Xangza
Kaihuang
Yalong River
Maozhuang
Jiangxilinchang
Damjong
Lixin
Shisuzhan
Doice
R'Gyaidalung
So'Gya
Chaggur
Teyagkando
Adoi
Zadoi
Za
Qu
Sangxung
Gyatoi
Serwolungwa
Qiuzhi
Qumarleb
Qiuzhi (Qinghai Province)
Tongtian
He
Qumar
He
Madoi
Ngoring
Hu
Madoi
Kangqung
Jirmain
Zergentei
Dagur
Zongjia
Wang Gaxun
Cacaxingka
Angutan
Ulan
Dulan
Xiangride
Shengge
Iqu
River
Golmud
Gaoquanmeikuang
Iqe
Da Qaidam
Shenglikou
Qarhan
Golmud Yanchang
Xitieshan
Yanshiping
Wenquan
Wudaoliang
Budongquan
Qingban Shisuzhan
Shitoufang
Xiaoqiao
Za'Gya Zambo
Tangula
Tumain meikuang
Pexung
Shan
Dangla
Dabsan Hu Salt Lake Scenery
Dabsan
Hu
Xi Taijnar
Hu
Dong Taijnar
Hu
Boluntay
Urt Moron
Tart
Huanfengshan
Ganq
Jingyu
Hu
Derlagsumdo
Qingshuihe
Dongfeng
Gyairong
Xiwu
Xialaxiu
Chindu
Yushu
Nangqen
Xiao Surmang
Toba
Sinda
Qu'nYido
Goinsargoin
Yanjing
Putog
Xia  Zayu
Shang Zayu
Goqen
Rawu
Zhongza
Hongshan
Benzilan
Gezan
Bingzhongluo
Shangri-La
Sutra Printing Temple
Tongtian
River
Zujie Temple
Tongtian
River
Qu
River
Ju'nYag
Maniganggo
Sanchahe
Gosu
Dainkong
Penda
Zenda
Garyi
Yidun
Chubalung
Gamtog
Guxue
Gyirong
Kungtong
Changgo
Ru'Gyog
SangSang
Chowa
Coqen
Qulho
Rabka
Comai
Donggye
Gamba
Rinbung
Lhaze
Tingri
Ngamre
Xatongmoin
Namlung
XIGAZE
Gyitang
Bamda
Kyangngoin
Sendo
Sadeng
Ya'nGamdo
Ya'nGamdo
Gyimda
Zangxong
Mamba
Ziri
Wenni
Paila
Boqe
Doima
Maima
Comar
Dongqiao
Pengshachang
Baingoin
Surkhet
Jumla
Dunai
Pokhara
Dhankuta
Birganj
GANGTOK
THIMPU
Kangmar
Gyangtze
Lhozhag
Nyemo
LHASA
Luhuzhub
MaizhoKunggar
Gongbo'Gyamda
Cona
Comai
Lhunze
Qonggyai
Quxu
Nedong
Gyaca
Baiyi
Nyingchi
Medog
Mainling
Lancang
River
Jinsha
River
Gonjo
Qamdo
Riwoqe
Zhang'Yab
Jomda
Serxu
Batang
Deqen
Gongshan
Zayu
Bomi
Damxung
Sog
Amdo
Baqen
Biru
Lhara
Banbar
Dengqen
Lhorong
Baxoi
Zogang
Markam
Nagqu
Garqu Yan
Tangulashan
Erdaogou
Ulan Ul
Hu
Xijir Ulan
Hu
Kunlun
Behleg
Tura Muchang
Dinggo
Lugu
Lazhuglung
Chalukou
Dahongliutan
Tianwendian
Kongchakou
Xainza
Nyima
Lunggar
Lhoma
Ceri
Marme
Xaxadinggou
Sumxi
Rusom
Jaggang
Sengmai
Xangdoring
Yanhu
Oma
Nyalam
Gyirong
Saga
Loinbo Kangri (7095 meters)
Horba
Kangringboge Feng (6638 meters)
Qusum
Daba
Barga
Zanda
Burang
Moinoer
Ge'Gyai
Dongco
Tungru
Aqqikkol
Hu
Gase
Nyima
Coqen
Ngangla
Ringco
Zhongba
Yagra
Source o/t Jiangtse River
X Keriya Shan
Kou
Qiman
Gar
Gerze
Muztag
Muztag Shan (6973 meters)
Prince Wencheng Temple
Indus
River
Mangnai
Zapug
Yematan
Gozha
Co
Go to www.drben.net webring
ChinaReport.com at
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
The China Report
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Marks location of Monument or Cultural Historic Site
Marks National or International Airport
Beijing "Capital" - International Airport
Beijing City
Marks City, Town or Village (Size)
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
India
To Hebei Province Maps - Index
West into Shanxi Province - Click Arrow for Map !!
West into Liaoning Province - Click Arrow for Map !!
East into Shandong Province - Click Arrow for Map !!
Gansu
Xinjiang AR
Pakistan
Dahongliutan (Xinjiang-Uyghur AR)
Muztag Shan (6638 meters)
Yunnan
Lazhuglung
Chalukou
Lugu
Mangnai (Xinjiang-Uygur AR)
Tianwendian (Xinjiang-Uyghur AR)
Chalukou
Chalukou
Sumxi
Zapug
Shuiyazidun
Karang
Buka Daban Shan (6860 meters)
Karang
Sichuan
Delhi
Delhi (Qinghai Province)
Zanda
Rutog
Dinggo
Xaxadinggou
Xainza
Buka Daban (6860 meters)
Shisuzhan
Hoh Xil
Xijir Ulan
Hu
Daba or Toling
Barga
Mapam
Yumco
(6163 meters)
Ayakkum
Hu
Tag
Coqen
Coqen
Nyima
Bayan Har Shan (5266 meters)
Gase
Jaggang
Sengmai
Lhoma
Lunggar
Domar
Domar
Marme
Dongco
Baima Na
Rusom
Xangdoring
Horba
Moinoer
Qinghai
Nepal
Bhutan
India
Gar
Ge'Gyai
Burang
Rutog
Qusum
Kashmir
Zhongba or Zhabodum
Saga
Gyirong
Xixabangma Feng (8027 meters)
Nyalam or Cengdu
Yanhu or Caka
Tungru
Ceri
Yangra
Yematan
Keriya Shan (6920 meters)
Mt.
Range
Tura Muchang (Xinjiang-Uyghur AR)
Ayyakkum
Hu
Behleg (Qinghai Province)
Mountain
Range
Hoh
Xil
Mountains
Togton
River
Erdaogou (Qinghai Province)
Tagulashan (Qinghai Province)
Garqu Yan or Tongtianhe Yan (Qinghai Province)
Tangula Shan (6205 meters)
X
Tangula (Dangla) Shan
Kou
Amdo
Amdo
Damxung
Lhara
Biru
Sog
Baqen
Banbar
Lhorong
Baxoi
Zogang
Markam
Dengqen
Nyainrong
Nyainrong
Bomi
Namjagbarwa Feng (7787 meters)
Zayu
Deqen (Yunnan Province)
Gongshan (Yunnan Province)
Batang (Sichuan Province)
Dege (Sichuan Province)
Dege
Serxu (Sichuan Province)
Jomda
Qamdo
Riwoqe
Zhag'Yab
Gonjo
Medog
Mainling
Nyingchi
Baiyi
Nang
Gyaca
Nang
Nedong
Qonggyai
Quxu
Comai
Cona
Gongbo'Gyamda
Maizhokunggar
Lhunzhub or Lhunzhub
Lhasa
Nyemo
Gyangze
Kangmar
Lhozhag
Sikkim
Gangtok (Capital of Sikkim)
Thimpu (Capital of Bhutan)
KATHMANDU
Kathmandu (Capital of Nepal)
Birganj
Dhankuta (Nepal)
Pokhara (Nepal)
Jumla
Dunai or Tibrikot
Surkhet (Birendranagar)
Gyimda
Mamba
Zangxong
Wenni
Comar
Dongqiao
Maima
Doima
Pengshachang
Baingoin
Boqe
Paila
Ziri
Ya'nGamdo
Sendo
Ya'nGamdo
Sadeng
Kyangngoin
Bamda
Gyitang
Gamba
Dinggye
Tingri or Xegar
Lhaze
Sa'Gya
Ngamre or Ngamring
Xatongmoin
Namlung
Rinbung
Xigaze (Gyantse)
Sa'Gya
Xiomolangma Feng - Mt. Everest K1 (8848 meters)
Ru'Gyog
Coqen
Qulho
Chowa
Rabka
Comai
SangSang
Changgo
Kungtong
Gyirong
Derong (Sichuan Province)
Guxue (Sichuan Province)
Chubalung (Sichuan Province)
Yidun (Sichuan Province)
Garyi (Sichuan Province)
Gamtog
Derong
Maniganggo (Sichuan Province)
Sanchahe (Sichuan Province)
Gosu (Sichuan Province)
Dainkong (Sichuan Province)
Zenda orZhinlenda(Sichuan Province)
Ju'nYag (Sichuan Province)
Benzilan (Yunnan Province)
Gezan (Yunnan Province)
Shangri-La
Bingzhongluo (Yunnan Province)
Hongshan (Yunnan Province)
Moirigkawagaroo (6740 meters)
Zhongza (Sichuan Province)
Yanjing
Putog
Xia Zayu
Shang Zayu
Goqen
Rawu
Qu'nyido
Goinsargoin
Sinda
Toba
Xiao Surmang (Qinghai Province)
Nangqen
Xialaxiu (Qinghai Province)
Chindu
Yushu or Kyigudo (Qinghai Province)
Xiwu (Qinghai Province)
Gyairong (Sichuan Province)
Qingshuihe (Qinghai Province)
Derlagsumdo (Qinghai Province)
DongFeng (Qinghai Province)
X Bayan Har
ShanKou
Boluntay (Qinghai Province)
Tart (Qinghai Province)
Ganq (Qinghai Province)
Huangfengshan (Qinghai Province)
Urt Moron (Qinghai Province)
Qadam
River
Pexung
Tumain Meikuang
Dorsoy Dong
Migriggyangzham
Co
Wenquan (Qinghai Province)
Yanshiping (Qinghai Province)
Dam
Qu
Dalungsai (5496 meters)
Wudaoliang (Qinghai Province)
Budongquan (Qinghai Province)
Qingban Shisuzhan (Qinghai Province)
Shitoufang (Qinghai Province)
Xiaoqiao (Qinghai Province)
Qarhan (Qinghai Province)
Golmud Yanchang (Qinghai Province)
Xitieshan (Qinghai Province)
Shenglikou (Qinghai Province)
Da Qaidam (Qinghai Province)
Iqe (Qinghai Province)
Gaoquanmeikuang (Qinghai Province)
Golmud (Qinghai Province)
Bayan Shan (5030 meters)
Sengge (Qinghai Province)
Wang Gaxun (Qinghai Province)
Ulan
Cacaxingka (Qinghai Province)
Angutan (Qinghai Province)
Zongjia (Qinghai Province)
Zongjia (Qinghai Province)
Zergentei (Qinghai Province)
Buqin Shan (5041 meters)
Jirmain (Qinghai Province)
Madoixian Yuchang (Qinghai Province)
Madoi
Madoixian Yuchang
Madoi
Bayan Har Shan (5266 meters)
Kaihuang (Qinghai Province)
Gyatoisangxung (Qinghai Province)
Serwolungwa (Qinghai Province)
Qumarleb
Zhidoi
Zhidoi
Sangxung (Qinghai Province)
Doice
Chaggur
Shisuzhan
Yaqqu
Yaqqu
R'Gyaidalung
So'Gya
Zadoi
Adoi
Teyagkando
Lixin (Qinghai Province)
Damjong (Qinghai Province)
Ji
Qu
Maozhuang (Qinghai Province)
Jiangxilinchang (Qinghai Province)
Xangza
Serca
Xagquka
Ganda
Parta
Sanjiangyuan Monument
Penda (Sichuan Province)
Lab Temple
Baida Temple
Longbao Scenic Zone
Sanjiangyuan Nature Reserve
Yunma
Hu
Ho Xil Nature Reserve
Huiten
Nur
Jasper Lake of Western Paradise
Dosoigangri Shan (5689 meters)
Shan
Hoit Taria (Qinghai Province)
Yangchangzhi (Qinghai Province)
Jugtu (Qinghai Province)
Hoit Taria
Huanghe (Qinghai Province)
Nya'nYing (Qinghai Province)
Chamjoda (Qinghai Province)
Chalaxung (Qinghai Province)
Huanghe
Huashixia (Qinghai Province)
Lusengou Stone Inscription
Xiangride (Qinghai Province)
Dulan
Urt Moron High Altitude Desert Scenery
Black Neck Crane National Rserve
Kangqung (Qinghai Province)
Kunlun Shan
Kunlun
ShanKou X
Qaidam
Moinoer
Sengdo
Shuanghu
Siling
Co
Nam
Co
Nyainchentanglha Feng (711 meters)
Xungmei
Golug Hot Spring
Yamzo Yumco Scenic Zone
Baiqu Temple
Gyangtze
Moindawang
Bumdiria
Riga
Tashigang (Bhutan)
Rangia (India)
Tezpur (India)
Sadiya (India)
Putao (Myanmar)
Makaw (Myanmar)
Suprabum (Myanmar)
Bijni (India)
Bangladesh
Hima -
Bajura
Patna
Darbhanga (Inia)
Muzaffarpur (India)
Chapra (India)
Gorakhpur (India)
Lucknow (India)
Kanpur (India)
Kanpur
Shahjahjanpur (India)
Armora (India)
Hima -
Lhunze
Dharbhanga
Bareilly (India)
Simikot (Nepal)
Saipal (Height: 7040 meters)
Api (Height: 7192 meters)
Nanpo (Height: ??? meters)
Darchula (Nepal)
Batadi (Nepal)
Salyan (Nepal)
Nepalganj
Faizabad (India)
Gonda (India)
Bahraich (India)
Rapti
Dhangadhi (Nepal)
Tanakhpur (India)
Nepalganj
Bajura (Nepal)
Butawal
Nautanwa (India)
Lumbini (Nepal)
Baglung (Nepal)
BhikNha Topi (India)
Raxaui (India)
Mugling
Gorkha or Nuwaghor
Patan
Kodari or Kodan (Nepal)
Ilam (Nepal)
Biratnagar (Nepal)
Rajbira (Nepal)
Janakpur (Nepal)
Ramechhap (Nepal)
Arun
Sun
kosi
Jiri (Nepal)
Jiri
Muro (Nepal)
Kangchengjunga (Height: 8598 meters)
Ramcho (Nepal)
Chandragadhi (Nepal)
Dhankuta (Nepal)
Mustan (Nepal)
Mustan
Sindhulimadi (Nepal)
Ganges
Ganges
Pum
Qu
Brahmaputra
Ghazipur (India)
Benares
Benares
Ghazipur
Kishanganj (India)
Darjiling (Inia)
Jomsom
Tulsipu (Nepal)
Silgadhi (Nepal)
Son
xxx (Height: 6856 meters)
Mugu (Nepal)
Baghma
Himalchuli (8126 meters)
??? (Height: 8685 meters)
Mundela (India)
Bagaha (India)
Bharatpur
Bharatpur Airport
Yadong
Pagri
Manjhitar (India)
Dhongsa Dzong (Bhutan)
Gang Dzhong (Bhutan)
Thunkar (Bhutan)
Nganglam
Chatang
Lhuntse (Bhutan)
Jakar (Bhutan)
Bianbachang
Lakangzhen
Galaxiang
Shexiang
Lukla (Nepal)
Lukla
Tibet Offline Sources
Tibet AR
Lhasa Landmarks
Lhasa Online Sources
Lhasa
Lhasa Home
Lhasa Hotels
Lhasa Maps
Tibet AR Home
Lhasa Transport
Ngari
Gar Home
China Offline Sources
AsiaReport.com Home
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
Nagqu
Nagqu Home
Qamdo
Qamdo Home
Shannan
Nedong Home
Nyingchi
Nyingchi Home
Xigaze
Xigaze Home
Tibet AR Economy
Tibet AR History
Tibet AR Monuments
Tibet AR Maps
Tibet AR Minorities
Tibet AR Transport
Tibet AR Wildlife
Find DrBen and ChinaReport on Facebook with the latest from www.drben.net.
Tibet Travel Community | Promoot jouw pagina ook
China Travel Community | Promoot jouw pagina ook