Hotels & Hostels in Tongren & County
No information available.
Ethnic Minorities in Tongren & County
Learn More about the Ethnic Nationalities in Tongren
Tongren Town & County Today :
History of Tongren :
Gyêgu Climate & Weather :
Tongren Basic Knowledge :
To The China Report Main Menu
This page was last updated on: July 11, 2017
The Tongren Report
Introduction to Tongren (--) & County
Tongren Landmarks & Monuments
Tongren Town & Area Maps
Location : (....)
Elevation : -- Feet/ -- Meters.
Surface Area:
Urban - No information available.
County of Tongren (Rebkong) - -- sq Kilometers (-- sq miles)
Population: The Total Urban Population of Tongren & County is around - no information available.
Go to www.drben.net webring
The China Report
The Tongren Report is part of the overall website www.ChinaReport.com & www.drben.net
Learn about what is new on this Site from below window.
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
ChinaReport.com at
Hi! from Doc Ben and Proud Staff
Alphabetically ordered list of Monuments, Landmarks and other sites of interest in and around Tongren
A Full listing of Tongren and County Landmarks, Monuments, Hotspots and other sites of importance in alphabetical order. Search through the list to find your Full Report and Photo-Virtual Tour of each monument or landmark within the Town, or County of Tongren in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province of China (PRC).
Public Transport in Tongren
Main Railroad Station of Tongren - Photos and Introduction
The Main and only Railway Station of Tongren is - No information available.
Complete Listing of available Hotels in Tongren, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (PRC).
Click to Go to Large Scale Map 1A
Night Market, Id Kah Square, Kashgar (Kashi), Chinese Turkestan, China
Night Market, Id Kah Square, Kashgar (Kashi), Chinese Turkestan, China Photographic Print
Poole, David
Tongren has a no Railroad Station. Overland transport is by road.
For air-connections the Town relies on its very own nearby airfield of Xining National Airport.
No information available.

Check 'Climate and Weather Qinghai Province'.
No information available at this Time.
Find out the Details in the History of Tongren
No information available.
No information available.

For more general information on the history of the region, please refer to:
'History of Qinghai Province (1 thru 5)'.
Find DrBen and ChinaReport on Facebook with the latest from www.drben.net.
DrBen Nijhoff | Maak je eigen badge
Tweets by @ChinaReportcom1
Follow and Respond to us on Twitter :
Click Map to go to Full Size Version !!
Huangnan
Jingyu
Lake
Kezi
Haltang
He
Toson
Hu
Burhan Budhan Shan
Maoen
Shan
Bayan Har
Mountains
Yellow River
Source
Altun Shan (Height 5798 Meters)
Minqin
Hei
River
Dang
River
Shule
River
Buh
River
Sur
Huaerdi
Qimantag
Narin
He
Boluntai
Behleg
Urt Moron
Shisuzhan
Xianride
Dagur
Qingba
Wudaoliang
Erdaogou
Tangulashan
Sewugou
Zhahe
Yaqu
Mongda
Serxu
Dabsan
Lake
Qarhan
Dong
Taijnar
Hu
Ho Xu
Lake
Xijir
Ulan Ul
Qumar
River
Heping
Xitieshan
Iqe
Dingzikou
Chalenkou
Yiliping
Huanggualiang
Laomangnai
Huatogou
Mangnai
Xorkol
Zhangye
Wuwei
Gaha
Nanqen
Yushu
Chindu
Zadoi
Zhidoi
Qumarleb
Jianca
Xunhua
Hualong
Tongren
Guanyuan
Haiyan
Guide
Linxia
Guinan
Gonghe
Zekog
Luqu
Jiuzhi
Baima
Darlaq
Gade
Tongde
Xinghai
Madoi
Tianjun
Delinghua
Ulan
Ganca
Menyuan
Qilian
Ngoring
Lake
Gyaring
Lake
Ulsan
Lakes
Golmud
Lake
Har
Qinghai
Lake
Xining
- Click Map to Enlarge to Full Detail Version -
Sichuan
Gansu
Golmud (Town)
Qilian Shan (Height 6654 Meters)
Soorj (IRussian federation)
Laomangnai
Ping'An
Ping'An, Ping'An County, Haidong Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Xinjiang AR
Tibet AR
Xining - Capital of Qinghai Province
Xining - Capital of Qinghai Province
Xitieshan
Iqe
Huanggualiang
Huatugo
Yiliping
Chalenkou
Dingzikou
Heping (Gansu Province)
16 Daoban
Xorkol (Xinjiang-Uygur AR)
Mangnai (Xinjiang-Uygur AR)
Ulan
Qilian
Tianjun
Xinghai
Guinan
Tongde
Zekog
Luqu
Jiuzhi
Baima
Darlag
Maqen
Madoi, Madoi County, Golog Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, hina (P.R.C.).
Dulan
Dulan
Delinghua (or Delhi)
Maqen
Gade
Haiyan, Haiyan County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Guanyuan
Xunhua
Hualong
Minhe, Minhe Hui and Tu Autonomous County, Haidong Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Guide
Tongren, Tongren County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Jainca
Lanzhou - Capital of Gansu Province
Chindu
Zadoi
Zhidoi
Qumarleb
Nanqen
Gaha (Gansu Province)
Wuwei (Gansu Province)
Zhangye, Zhangye Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Shandan, Zhangye Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Shandan
Togton
Lake
Tangulashan
Wudaoliang
Qingba
Ulan Ul
Lake
Yinma
Lake
Huiten
Nor
Shisuzhan
Erdaogou
Zhahe
Yaqu
Suojia
Sewugou
Xiwa
Serxu (Sichuan Province)
Mongda
Huaerdi
Sur
Tuolemuchang
Suojia
Qarhan
Dagur
Xiangride
Behleg
Boluntai
Urt Moron
Qimantag (Xinjiang-Uyghur AR)
Bianmagou
Bianmagou
Minqin, Wuwei Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Jintie Shan (Height 5206 Meters)
Tangula Shan (Height 6205 Meters)
Jiangtse River
Source
Nyaindo Yuze (Height 5369 Meters)
Maqen Gangri Shan (Height 6282 Meters)
Bayan Har Shan (Height 5266 Meters)
Kezi
Peizhongzhan (Gansu Province)
Togton Gangri (Height 5689 Meters)
Buka Daban (Height 6860 Meters)
(Height 6316 Meters)
Yanzhi Shan (Height 3978 Meters)
Bayan Shan (Height 5030 Meters)
Ebo Shan (Height 4473 Meters)
Maonui Shan (Height 4472 Meters)
Dalongsai (Height 5496 Meters)
Gonghe
Menyuan
Linxia (Hui) Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Ganca, Ganca County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Yushu or Gyegu
This page was last updated on: July 11, 2017
My Great Web page
Google supported Map of Tongren (Rebkong or Amdo) and County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province (P.R.C.), by AsiaReport.com

AsiaReport.com - Mastermap of Asia (entire). weergeven op een grotere kaart
Tongren
Tongren, Tongren County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Tweets about "#Qinghai"
Qinghai Sources
Qinghai Province
Xining
Xining Home
Qinghai Home
Haixi Prefecture
Delingha + Haixi Home
AsiaReport.com Home
China Offline Sources
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
Qinghai Economy
Qinghai History
Qinghai Maps
Qinghai Minorities
Qinghai Transport
Qinghai Monuments
Haibei Prefecture
Haibei + Haiyan Home
Haidong Prefecture
Haidong + Ping'An Home
Hainan Prefecture
Hainan & Gonghe Home
Huangnan Pref.
Huangnan + Tongren
Yushu Prefecture
Yushu + Yushu Home
Golog Prefecture
Golog + Maqen Home
Golmud
Golmud Home
Qinghai Geography
Yellow River in Qinghai